enrutu
 
Euroasia Cargo Service Sp. z o.o.
ul. Kamienna 19B/21
30-001 Kraków, Polska
tel.: +48 12 683 37 00
faks: +48 12 683 37 01
e-mail: info@euroasia.pl

 

Dodatkowe usługi


 1. Doradztwo w zakresie logistyki międzynarodowej oraz handlu z Kontrahentami ze Wschodu

 2. Wystawianie dokumentów spedycyjnych wynikających z członkostwa w PISiL, w tym między innymi:
  • dokumentów FBL – Fiata Bill of Lading
  • dokumentów FCR – Forwarders Certificate of Receipt

 3. Organizacja przeładunków oraz odpraw celnych towarów

 4. Zawieranie w imieniu Klienta umów dodatkowego ubezpieczenia przewożonego towaru polisami CARGO wg następujących zasad:
  • Polisa CARGO według klauzuli C – ubezpieczenie od minimalnego zakresu ryzyk
  • Polisa CARGO według klauzuli A (najbardziej powszechna) zakładająca ochronę przewożonego towaru od następujących ryzyk
   • Zakres ubezpieczenia: ICC (A) 1/1/82 – Instytutowe Klauzule Ładunkowe
   • Klauzule dodatkowe:
    • Klauzula Nierozpoznania danych
    • Klauzula Ubezpieczalnego Interesu BUMiT/CM/UI
    • Klauzula Określająca Obowiązki Ubezpieczającego i Postępowania w Przypadku Szkody BUMiT/CM/SZ
    • Instytutowa Klauzula o Wymianie Części 1/1/34
    • Instytutowa Rozszerzona Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego 01/11/02
    • Klauzula Ochrony Załadunku i Wyładunku Towaru
  • Polisa CARGO wraz z Klauzulą Strajkową (chroniącą od rozruchów i zamieszek)
  • Polisa CARGO wraz z ochroną od Ryzyka Wojennego.