enrutu
 
Euroasia Cargo Service Sp. z o.o.
ul. Kamienna 19B/21
30-001 Kraków, Polska
tel.: +48 12 683 37 00
faks: +48 12 683 37 01
e-mail: info@euroasia.pl

 

Transport kolejowy


 1. Przewozy wagonowe: stacja nadania – stacja odbioru
  • wagony normalnotorowe oraz szerokotorowe, wagony kryte, platformy kolejowe
  • kolejowe sekcje chłodnicze
  • wagony izotermiczne
 2. Przewozy kolejowe "kombinowane"
  • dostawa towaru transportem samochodowym na terminal przeładunkowy
  • przeładunek (w tym przeładunki pod nadzorem celnym)
  • transport kolejowy do stacji odbioru
 3. Przewozy intermodalne kontenerowe
  • z wykorzystaniem kontenerów prywatnych oraz kontenerów własności kolei
  • kontenery małe o pojemności do 10 m3 – kontenery 3’ oraz 5’
  • kontenery standardowe – 20’ oraz 40’
 4. Pozostałe przewozy kolejowe
  • transporty ponadnormatywne towarów przekraczających dopuszczalne skrajnie oraz masę
  • transporty materiałów niebezpiecznych
 5. Usługi towarzyszące
  • organizacja przeładunków
  • odprawa celna eksportowa i importowa
  • czynności ekspedycyjne – między innymi awizacja wagonów
  • wystawianie kolejowych dokumentów przewozowych w komunikacji międzynarodowej – CIM, SMGS
Korzystamy z terminali przeładunkowych zlokalizowanych na granicach polsko – białoruskiej (Małaszewicze), polsko – ukraińskiej (Medyka lub Hrubieszów) oraz terminali wewnątrz kraju (Sławków, Wola Baranowska)

Train Train