enrutu
 
Euroasia Cargo Service Sp. z o.o.
ul. Kamienna 19B/21
30-001 Kraków, Polska
tel.: +48 12 683 37 00
faks: +48 12 683 37 01
e-mail: info@euroasia.pl

 

Transport samochodowy


  1. Przewozy ciężarówkami z naczepami standardowymi typu "13,60 z plandekami" o kubaturze
    ok. 90 m3
  2. Przewozy ciężarówkami z naczepami chłodniczymi
  3. Transporty materiałów niebezpiecznych ADR
  4. Przewozy towarów ponadnormatywnych o wymiarach i masie przekraczającej dopuszczalne limity wagowe oraz skrajnie
  5. Transporty „częściowe” oraz przewozy drobnicowe w określonych relacjach, związanych z obsługiwanymi rynkami
  6. Przewozy „kombinowane” z przeładunkiem towaru w Polsce, przeładunki oraz odprawa celna towarów przewożonych w tranzycie przez RP.

Truck Truck